Eswt Tedavisi Fiyatı

Eswt Tedavisi Fiyatı

ESWT Myofasial ağrı ve onu tetikleyen hastalıkların üzerinde olumlu yönde iyileştirici etkisi gözlenmekte olan bir tedavi yöntemi olma özelliğine sahiptir. Uygun eswt tedavisi fiyatı sayesinde tedavi olmak hastalar için oldukça kolay bir hal almaktadır. Tedavinin etkisini gösterme süreci;  Substance P; Sinir uçlarından salgılanan ve ağrı maddesi olarak tanımlanır. Kas ve iskelet sisteminde ortaya çıkan ağrıyı azaltması. Duyu sinirlerini etkileyerek damar ve sinir uçlarından Substance P ve nitroz oksit gibi messenger moleküllerin salımının daha da arttırılmasının sağlanması ile şok dalgalarının doku uyarımı ve sinir sistemi üzerindeki uyarıcı niteliklere sahip olan etkileri, çok merkezli çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Aynı şekilde hücre membranlarında bulunan iyon kanallarının aktivitesini, artan metabolizma ve vasküler büyüme etkenlerindeki artış ile kronik prostatit pelvik ağrı sendromunda da olumlu bir başarı elde edildiği kanıtlanmıştır. Bütçeye hitap eden eswt tedavisi fiyatı sayesinde şok dalgaları, sinir uçlarındaki Substance P veziküllerinin boşalmasını sağlayıcı nitelikte bir etki yaratmaktadır. Ortaya çıkan bu azlık durumu ağrıyı da azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Fibröz kireçli dokuyu kırar, bozar ve ortaya çıkan atıklar lenfatikler vasıtasıyla olay yerinden uzaklaştırılır.

Eswt tedavisi fiyatı uygun olduğu için hastalar tarafından rahatlıkla tercih edilebilmektedir. 2- Yeni damar oluşumu: Şok dalgaları ile etkisi  azalan ağrı sebebiyle damarlar genişler ve yeni damarlar meydana gelir. Bu sayede damar büyümesini sağlayan etkenlerin artmasına sebep olur. Endothelial Nitric Oxide Synthase (ENOS), Vessel Endothelial Growth Factor(VEGF ), Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) gibi. Bu sebeple yeni damar oluşumu ve hücre çoğalması dokuda yenilenme meydana gelir.

Ürolojide ESWT’nin Uygulanma Alanı Nedir?

Ürolojide ESWT tedavisi fiyatı merak edilen bir konudur. Ancak en az bunun kadar merak edilen bir diğer konu da ESWT tedavisinin hangi alanlarda uygulandığı konusudur. Bu tedavi yönteminin ürolojide uygulandığı çeşitli alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar arasında ise hastanın yeterli düzeyde ereksiyona ulaşamaması ve tatmin edici nitelikte cinsel işlevi gerçekleştirememe durumunun söz konusu olduğu Erektil Disfonksiyon hastalığı yer almaktadır. Bu uygulama sonucunda %80 oranında olumlu sonuç alınması mümkün olmaktadır.

Myofasial ağrının çok fazla görüldüğü Kronik Prostit Kr.Prostatitte hastalığında da bu uygulama %80 oranında olumlu bir etki yaratmaktadır. Sık ve sıkışık olarak idrar yapma septomlarının görüldüğü Aşırı Aktif Mesane ve İnterstisyel Sistit hastalığı tedavisinde de bu Eswt tedavisinden %80 oranında olumlu sonuç elde edilmesi mümkün olabilmektedir.

Cinsel organdaki kılıfta meydana gelen sert kireçlenme durumlarının söz konusu olduğu Peyronie Hastalığı tedavisinde eswt tedavisi fiyatı önemsenmeden tercih edilerek %80 iyileşme oranı elde edilebilmektedir. Ancak bu hastalıklarda 0 sonuç almak mümkün olamamaktadır. Ancak yinede uygulanması tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

EWST Tedavisinin Uygulanmaması Gereken Durumlar

Her ne kadar eswt Ankara ilinde de yapılan bir uygulama olsa ve başarılı sonuçlar elde edilse de uygulanmaması gereken durumlar da söz konusu olabilmektedir.

Koagülasyon bozukluğu söz konusu olduğunda, Tümörler söz konusu olduğunda, Fokus alanında hava içeren organ bulunması durumu söz konusu olduğunda, Fokal alanda büyük çaplı damar bulunması durumu söz konusu olduğunda, Vücut büyüme alanlarında (Epifizde), Gebelik söz konusu olduğu durumlarda, Enfeksiyonda, Pacemaker takılı olan hastalarda, Omurilik ve majör sinirlerde, Kafa kemiklerinde uygulanmaz. Eswt Ankara ilinde de uygulanan bir tedavi seçeneği olsa da böyle durumlarda kaçınılan bir uygulama olma özelliğine sahiptir.

ESWT’nin Çalıştırılması ve ESWT Uygulaması Hakkında Bilgi

Şok dalgalarının kaynakları odaklamakta ve radyol olan iki farklı türde şok dalga cihazı bulunmaktadır. Eswt Ankara ilinde de yapılmakta olup hastaların tedavisinde önemli sonuçlar elde edilmesine katkı sunmaktadır. Odaklanan şok dalgası pek çok dokuyu geçer ve güçlü bir biçimde küçük bir alan üzerine odaklanır.

Radyol dalgalar ise daha geniş ama sığ alan üzerinde etki yaratabilmektedir. Bu dalgaların güç seviyesi düşüktür. Normalde ses balgazı sinozoidal ve oldukça düşük enerjili olmasına rağmen uygulanan bir tedavi olup ESWT’de  enerji seviyesi 2-6 bar basıncındadır. Şok dalgaları özel jeneratörler vasıtasıyla elde edilir kaynak üzerinden elde edilir. Elektro hidrolik cihaz; Odaklanabilir özellikte olan sert şok dalgası temin edilir. Elektro manyetik cihazdan; odaklanabilir nitelikte olan sert şok dalgası temin edilir.

Piezo elektrik cihazdan yararlanılarak; odaklanabilir nitelikte sert şok dalgası temin edilir. Radial Eswt cihazları -Pneumotik: Radial nitelikte yumuşak şok dalgası temin edilir.  Eswt Ankara tedavi uygulamaları ile tedavi olmak isteyen hastalara terapist uygulamanın yapılacağı bölgeye gevşek bırakılmış ve jellenmiş bir halde şok dalgası uygulayarak tedaviyi gerçekleştirir.

Bazı durumlarda hasta kendisi cihazı kullanarak kendi kendine tedavi uygulaması yapabilmektedir. Eswt Ankara uygulamaları hakkında daha detaylı olarak bilgi sahibi olmak, kafanızda oluşan soru işaretlerine en doğru cevapları çok daha detaylı olarak bulabilmek için https://www.sokdalgatedavisi.com/iletisim  adresini ziyaret edebilirsiniz. Böylece bu tedavi yöntemi ve sonuçları hakkında çok daha fazla bilgiye erişim sağlamanız mümkün olmaktadır.

İletişim Formu

*Yıldızlı alanlar zorunludur.

Aşağıda her alan iletişim formu uzman hekim tarafından bizzat okunup değerlendirileceği için vereceğiniz bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bilgileriniz her zaman gizlidir. Size en kısa sürede vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sağlık danışmanımız iletişim bilgileriniz ile geri dönüş yapacaktır.